Polska Szkoła Dokształcająca im. I. Paderewskiego w Glen Head 

 

zaprasza na 

 

Zajęcia przygotowujące do Egzaminu LOTE 2019 

 

przez 7 sobót w sesji wiosennej (marzec – maj)

w następujące dni: 3/23, 3/30, 4/6, 4/13, 5/4, 5/11, 5/18

 

z dalszą kontynuacją zajęć we wrześniu i w październiku 2019

 

Zajęcia będą prowadzone przez Panią mgr Darię Mularczuk, 

która jest długoletnim nauczycielem w naszej szkole oraz wysoko wykwalifikowanym pedagogiem z odpowiednim doświadczeniem. 

 

Pani Daria Mularczuk ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki w Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz studia magisterskie w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Serdecznie zapraszamy nowych oraz byłych uczniów naszej szkoły do skorzystania z oferty zajęć przygotowujących do egzaminu LOTE

 

Koszt wynosi $140 za 7-godzinny blok zajęć lub $20 za jedne zajęcia

 

Zajęcia odbywają się w godzinach 8:45 - 9:45 rano w marcu i w kwietniu oraz w godzinach 9:00 - 10:00 rano w maju

w siedzibie naszej szkoły: 319 Cedar Swamp Road, Glen Head

 

Kontakt w celu zapisów na zajęcia przygotowujące do egzaminu: 

e-mail: psdglenhead@gmail.com, tel:  516-413-4970

 

COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE IN POLISH jest egzaminem z języka polskiego do którego mogą przystąpić wszyscy uczniowie, którzy ukończyli klasę 8 Polskiej Szkoły oraz są uczniami klasy 9 lub klasy wyższej amerykańskiego High SchoolEgzaminjest organizowany jesienią pod patronatem Centrali Polskich Szkół Dokształcających.Egzamin POLISH LOTE odbywa się w dwóch etapach: części ustnej i części pisemnej.Uczeń po zdaniu egzaminu może uzyskać 3-6 kredytów w swojej szkole średniej. 

 

Termin egzaminu zostanie podany w późniejszym czasie. Informacja będzie również umieszczona na naszej stronie internetowej. Polska Szkoła Dokształcająca

im. Ignacego Paderewskiego

319 Cedar Swamp Rd.

Glen Head, NY 11545

 

Dyrektor Szkoły:  Joanna Keczmer

E-mail:  psdglenhead@gmail.com

Tel:  516-413-4970 

 

Parafia Sw. Jacka

www.churchsthyacinth.com