Zapraszamy na Polsko-Amerykańską Noc w Eisenhower Park - 22 Lipca o godzinie 19 

Serdecznie zapraszamy na Polsko-Amerykańską Noc w następny poniedziałek, 22 lipca, o godzinie 19 wieczorem w Harry Chapin Lakeside Theater w Eisenhower Park, który mieści się East Meadow. Nasza szkoła będzie reprezentowana przez uczennice ze starszych klas, które zaśpiewają tradycyjne polskie piosenki pod muzycznym przewodnictwem Pana Bogdana Czerwonki, natomiast Pani Evelina Backiel, nauczycielka w naszej najmłodszej klasie, wystąpi z repertuarem piosenek z czasów I wojny światowej. 

*** 

We cordially invite you to the Polish-American Night next Monday, July 22, at 7 pm at the Harry Chapin Lakeside Theater in Eisenhower Park in East Meadow. Our school will be represented by students from the older classes, who will sing traditional Polish songs under the musical guidance of Mr. Bogdan Czerwonka, while Ms. Evelina Backiel, our teacher in the youngest class, will perform songs from the World War I period. 

 


 

W nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła będzie korzystać z innowacyjnych projektów, aby podnieść jakość nauki języka polskiego oraz zdobywania wiedzy o Polsce. Najnowszym przedsięwzięciem w naszej szkole jest wprowadzenie platformy e-learningowej w nauczaniu historii Polski.  


 

W nadchodzącą niedzielę, 23 czerwca, będziemy obchodzić Święto Bożego Ciała w Kościele Św. Jacka w Glen Head podczas polskiej mszy o godzinie 10:15 rano. 

Uroczystość Bożego Ciała będzie świętowana w formie procesji do 4 ołtarzy umieszczonych na terenie parkingu kościoła i szkoły. Jak co roku, Polska Szkoła dekoruje jeden z ołtarzy. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny z dziećmi na uroczystość Bożego Ciała. 

Po procesji zapraszamy do sali gimnastycznej w budynku szkoły na poczęstunek z okazji pożegnania Księdza Mariana, który odchodzi na emeryturę pod koniec czerwca.

 

 


Dzień Otwarty w Naszej Szkole dla nowych uczniów i ich rodziców 

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców na Dzień Otwarty w niedzielę, 2 czerwca od godziny 11:15 rano do 13 po południu.

Dzień otwarty jest zorganizowany dla nowych rodzin, które zapraszamy do dołączenia do naszej szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

 

 Podczas Dnia Otwartego będzie możliwość zapoznania się z:

  • warunkami nauczania w nowo odnawianym budynku szkolnym
  • programem nauczania prowadzonym przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna 
  • zajęciami dodatkowymi doskonalącymi znajomość języka, kultury i historii Polski  
  • osobami zaangażowanymi w szkołę, które udzielą niezbędnych informacji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania 

W Dzień Otwarty można dokonać rejestracji dzieci do szkoły i skorzystać ze zniżkowej ceny czesnego na rok szkolny 2019/2020

 

Na dzieci czekają upominki z okazji obchodów Dnia Dziecka w Polsce a nowo zapisani uczniowie otrzymają polskie lektury na wakacje! 

 


 

Parada w Glen Cove z okazji Dnia Pamięci Narodowej - 27 Maja 2019

 Zapraszamy serdecznie na Paradę w Glen Cove z okazji Dnia Pamięci Narodowej (Memorial Day Parade) w nadchodzący poniedziałek 27 Maja. Nasza szkoła będzie uczestniczyła wraz z Polskim Domem Narodowym z Glen Cove, aby dumnie reprezentować polską społeczność w naszej okolicy. Zbieramy się o godzinie 11:30 rano przy polskim sklepie, który mieści się na ulicy 18 Forest Avenue w Glen Cove (naprzeciw Robert Finley Middle School). Po paradzie Polski Dom Narodowy, który mieści się przy ulicy 10 Hendrick Avenue w Glen Cove, zaprasza wszystkich na poczęstunek. Zachęcamy do reprezentowania Polski w biało-czerwonych kolorach, narodowych strojach lub w koszulkach szkolnych ale najważniejsze aby wygodnie i licznie.

Dziękujemy i do zobaczenia w poniedziałek 27 Maja! 

 


 

Polska Szkoła Dokształcająca im. I. Paderewskiego w Glen Head 

 

zaprasza na 

 

Zajęcia przygotowujące do Egzaminu LOTE 2019 

 

przez 7 sobót w sesji wiosennej (marzec – maj)

w następujące dni: 3/23, 3/30, 4/6, 4/13, 5/4, 5/11, 5/18

 

z dalszą kontynuacją zajęć we wrześniu i w październiku 2019

 

Zajęcia będą prowadzone przez Panią mgr Darię Mularczuk, 

która jest długoletnim nauczycielem w naszej szkole oraz wysoko wykwalifikowanym pedagogiem z odpowiednim doświadczeniem. 

 

Pani Daria Mularczuk ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki w Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz studia magisterskie w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Serdecznie zapraszamy nowych oraz byłych uczniów naszej szkoły do skorzystania z oferty zajęć przygotowujących do egzaminu LOTE

 

Koszt wynosi $140 za 7-godzinny blok zajęć lub $20 za jedne zajęcia

 

Zajęcia odbywają się w godzinach 8:45 - 9:45 rano w marcu i w kwietniu oraz w godzinach 9:00 - 10:00 rano w maju

w siedzibie naszej szkoły: 319 Cedar Swamp Road, Glen Head

 

Kontakt w celu zapisów na zajęcia przygotowujące do egzaminu: 

e-mail: psdglenhead@gmail.com, tel:  516-413-4970

 

COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE IN POLISH jest egzaminem z języka polskiego do którego mogą przystąpić wszyscy uczniowie, którzy ukończyli klasę 8 Polskiej Szkoły oraz są uczniami klasy 9 lub klasy wyższej amerykańskiego High SchoolEgzamin jest organizowany jesienią pod patronatem Centrali Polskich Szkół Dokształcających.Egzamin POLISH LOTE odbywa się w dwóch etapach: części ustnej i części pisemnej.Uczeń po zdaniu egzaminu może uzyskać 3-6 kredytów w swojej szkole średniej. 

 

Termin egzaminu zostanie podany w późniejszym czasie. Informacja będzie również umieszczona na naszej stronie internetowej. 

Polska Szkoła Dokształcająca

im. Ignacego Paderewskiego

319 Cedar Swamp Rd.

Glen Head, NY 11545

 

Dyrektor Szkoły:  Agata Strzelichowski

E-mail:  info@polskaszkolaglenhead.org

Tel:  516-399-0565

https://www.facebook.com/psglenhead

 

Parafia Św. Jacka

www.churchsthyacinth.com