17 listopada 2019 odbył się pisemny Egzamin LOTE (Language Other Than English) z Języka Polskiego. Nasz długoletni i wzorowy uczeń Alexander Piaścik brał udział w tej części egzaminu, po zdaniu egzaminu ustnego na 100%. Życzymy Alexandrowi osiągnięcia bardzo dobrych wyników z egzaminu pisemnego. Dziękujemy Pani mgr Darii Mularczuk – naszej długoletniej nauczycielce - za duży wkład pracy w przygotowanie Alexandra do egzaminu. Nasza szkolna społeczność trzyma kciuki za dobre wyniki Alexandra!  

COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE IN POLISH jest egzaminem z języka polskiego do którego mogą przystąpić wszyscy uczniowie, którzy ukończyli klasę 8 Polskiej Szkoły oraz są uczniami klasy 9 lub klasy wyższej amerykańskiego High School. Egzamin jest organizowany co roku jesienią pod patronatem Centrali Polskich Szkół Dokształcających. Egzamin POLISH LOTE odbywa się w dwóch etapach: części ustnej i części pisemnej. Uczeń po zdaniu egzaminu może uzyskać 3-6 kredytów w swojej szkole średniej. W dniu 17 listopada 2019 do egzaminu LOTE przystąpiło 510 uczniów w czterech ośrodkach: Long Island, NY, CT, NJ. 

***

Chcielibyśmy pogratulować naszemu uczniowi Alexandrowi Piaścik za bardzo dobry rezultat egzaminu Polish LOTE. Alexander otrzymał 96 punktów na 100 możliwych z egzaminu pisemnego oraz 100% na egzaminie ustnym we wcześniejszym terminie.

 

Dziękujemy Pani mgr Darii Mularczuk za pomoc i solidne przygotowanie Alexandra do egzaminu. 


Polska Szkoła Dokształcająca

im. Ignacego Paderewskiego

319 Cedar Swamp Rd.

Glen Head, NY 11545

 

Dyrektor Szkoły:  Agata Strzelichowski

E-mail:  info@polskaszkolaglenhead.org

Tel:  516-399-0565

https://www.facebook.com/psglenhead

 

Parafia Św. Jacka

www.churchsthyacinth.com

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

To translate this page from Polish, please launch the site in Chrome web browser. Next, right click anywhere on the page and select translate to [Language].