Grafika: Ewa Orłowska

mama uczennicy w Klasie 2

Ucz się Języka Polskiego,

Zapisz się do Paderewskiego!

Polska Szkoła Dokształcająca imienia Ignacego Paderewskiego w Glen Head jest jedną z najstarszych polskich szkół działających na Long Island. Nasza szkoła jest placówką o bogatej historii i tradycji. Została założona w 1930 roku i od początku istnienia zapewnia dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia możliwość nauki języka polskiego, historii i geografii Polski oraz poznania obyczajów, tradycji, i kultury polskiej. 

 

Szkoła mieści się przy parafii Św. Jacka w Glen Head, NY oraz należy do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. Realizujemy program nauczania dla szkół polonijnych na poziomie edukacji przedszkolnej oraz szkoły podstawowej. Szkoła wdraża innowacyjne materiały dydaktyczne w celu utrzymywania wysokiej jakości nauczania i zdobywania wiedzy. 

 

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Większość zajęć szkolnych odbywa się w soboty od godziny 10:00 do 13:00. Oferujemy również zajęcia w soboty po południu oraz w ciągu tygodnia.  Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu LOTE. Dodatkowo oferujemy zajęcia Języka Polskiego Jako Obcego, czyli Polish as a New Language (PNL), dla młodzieży bez wcześniejszej znajomości języka polskiego. Szkoła również oferuje możliwość nauki języka polskiego dla dorosłych w postaci zajęć indywidualnych lub grupowych, które są dostosowane do poziomu znajomości języka i potrzeb uczestników. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską z doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego. 

 

Wnioski o wystawienie dokumentów szkolnych (świadectw, zaświadczeń uczęszczania do szkoły) muszą być przesłane pocztą elektroniczną na adres info@polskaszkolaglenhead.org z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Pytania i wiadomości otrzymane pocztą elektroniczną lub pozostawione telefonicznie będą z reguły odpowiadane w soboty szkolne.  

 


Powrót do szkoły!

Wiele szkół nie może prowadzić zajęć stacjonarnych w roku szkolnym 2020/2021 z różnych powodów.  Polska Szkoła Dokształcająca im. I. Paderewskiego w Glen Head, NY stawiła czoła wszelkim wymogom. W tym roku szkolnym oferujemy nauczanie języka polskiego w naszym przestrzennym budynku szkolnym. Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i nie dorównuje efektywności nauczania języka polskiego w szkole. Nasza szkoła oferuje bezpieczne dla zdrowia warunki nauki w przestrzennych klasach, wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i długoletnie doświadczenie jako jedna z najstarszych polskich szkół na Long Island. Mamy jeszcze parę wolnych miejsc w niektórych klasach. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt: telefon 516 399 0565 lub email  info@polskaszkolaglenhead.org. Rodzice mogą również rejestrować uczniów na naszej stronie internetowej – link poniżej. Zapraszamy serdecznie! 

 https://www.polskaszkolaglenhead.org/rejestracja

 

***

Welcome back to school!

Many schools cannot offer in-person classes in the current school year for various reasons. Paderewski Polish Supplementary School in Glen Head, NY satisfied public health requirements and offers in-person classes on Saturdays in our spacious school building. Distance learning will never replace the effectiveness of direct contact with a teacher and in-person learning in a structured school environment. Our school offers safe and healthy learning conditions in spacious classrooms, highly qualified teaching staff and decades of experience as one of the oldest polish schools on Long Island. We still have room for additional students in some classes. You can reach us at 516 399 0565 or @ info@polskaszkolaglenhead.org. Parents can also register students on our website - link below.

 

Don’t delay, sign up your child today!

 https://www.polskaszkolaglenhead.org/rejestracja


 Szkoła współpracuje z poniżej wymienionymi polskimi instytucjami i organizacjami.

 

Polska Szkoła Dokształcająca

im. Ignacego Paderewskiego

319 Cedar Swamp Rd.

Glen Head, NY 11545

 

Dyrektor Szkoły:  Agata Strzelichowski

E-mail:  info@polskaszkolaglenhead.org

Tel:  516-399-0565

https://www.facebook.com/psglenhead

 

Parafia Św. Jacka

www.churchsthyacinth.com

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

To translate this page from Polish, please launch the site in Chrome web browser. Next, right click anywhere on the page and select translate to [Language].