Polska Szkoła Dokształcająca im. Ignacego Paderewskiego ma na celu kształtowanie języka polskiego oraz poszerzanie wiadomości z zakresu historii, kultury i tradycji narodu polskiego

 

Szkoła należy do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i realizuje program nauczania dla szkół polonijnych. Przyjmujemy dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Zajęcia odbywają się w soboty od godziny 10:00 do 13:00  i prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Szkoła również przygotowuje uczniów do egzaminu LOTE w soboty od godziny 9:00 do 10:00. 

 

Szkoła przynależy do parafii Świętego Jacka (St.Hyacinth RC Church) w Glen Head, NY http://www.parafiaswjacka.com/

Polska Szkoła Dokształcająca

im. Ignacego Paderewskiego

319 Glen Cove Road

Glen Head, NY 11545

Tel. (631) 316-6768