Grafika: Ewa Orłowska

mama uczennicy w Klasie 3

Ucz się Języka Polskiego,

Zapisz się do Paderewskiego!

Polska Szkoła Dokształcająca imienia Ignacego Paderewskiego w Glen Head jest jedną z najstarszych polskich szkół działających na Long Island. Nasza szkoła jest placówką o bogatej historii i tradycji. Została założona w 1930 roku i od początku istnienia zapewnia dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia możliwość nauki języka polskiego, historii i geografii Polski oraz poznania obyczajów, tradycji, i kultury polskiej. 

 

Szkoła mieści się przy parafii Św. Jacka w Glen Head, NY oraz należy do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. Realizujemy program nauczania dla szkół polonijnych na poziomie edukacji przedszkolnej oraz szkoły podstawowej. Szkoła wdraża innowacyjne materiały dydaktyczne w celu utrzymywania wysokiej jakości nauczania i zdobywania wiedzy. 

 

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Zajęcia szkolne odbywają się w soboty od godziny 10:00 do 13:00. Szkoła również oferuje zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu LOTE, które odbywają się w godzinach popołudniowych w tygodniu. Dodatkowo oferujemy zajęcia Języka Polskiego Jako Obcego, czyli Polish as a New Language (PNL), dla młodzieży bez wcześniejszej znajomości języka polskiego. Szkoła również oferuje możliwość nauki języka polskiego dla dorosłych w postaci zajęć indywidualnych lub grupowych, które są dostosowane do poziomu znajomości języka i potrzeb uczestników. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską z doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego. 

 

Wnioski o wystawienie dokumentów szkolnych (świadectw, zaświadczeń uczęszczania do szkoły) muszą być przesłane pocztą elektroniczną na adres info@polskaszkolaglenhead.org z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Pytania i wiadomości otrzymane pocztą elektroniczną lub pozostawione telefonicznie są z reguły odpowiadane w soboty szkolne w ciagu roku szkolnego.  

 


 Szkoła współpracuje z poniżej wymienionymi polskimi instytucjami i organizacjami.

 

Polska Szkoła Dokształcająca

im. Ignacego Paderewskiego

319 Cedar Swamp Rd.

Glen Head, NY 11545

 

Dyrektor Szkoły:  Agata Strzelichowski

E-mail:  info@polskaszkolaglenhead.org

Tel:  516-399-0565

https://www.facebook.com/psglenhead

 

Parafia Św. Jacka

www.churchsthyacinth.com

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

To translate this page from Polish, please launch the site in Chrome web browser. Next, right click anywhere on the page and select translate to [Language].