Polska Szkoła Dokształcająca im. I. Paderewskiego ma na celu nauczanie języka polskiego oraz wiedzy o Polsce z zakresu historii, geografii, kultury i tradycji narodu polskiego. 

Szkoła należy do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i realizuje program nauczania dla szkół polonijnych na poziomie edukacji przedszkolnej, szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Szkoła wdraża innowacyjne materiały dydaktyczne w celu utrzymywania wysokiej jakości nauczania i zdobywania wiedzy.  


Zapraszamy na  

 Zajęcia przygotowujące do Egzaminu LOTE

 

Zajęcia są prowadzone przez panią mgr Darię Mularczuk, która jest długoletnim nauczycielem w naszej szkole oraz wysoko wykwalifikowanym pedagogiem z odpowiednim doświadczeniem. Pani Daria Mularczuk ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki w Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz studia magisterskie w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Serdecznie zapraszamy nowych oraz byłych uczniów naszej szkoły do skorzystania z oferty zajęć przygotowujących do egzaminu LOTE

 

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 -10:00 w naszej szkole przy ulicy 319 Cedar Swamp Rd. w Glen Head.

 

Kontakt w celu zapisów na zajęcia przygotowujące do egzaminu: 

przez e-mail: info@polskaszkolaglenhead.org lub telefonicznie: 516-399-0565

 

COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE IN POLISH jest egzaminem z języka polskiego do którego mogą przystąpić wszyscy uczniowie, którzy ukończyli klasę 8 Polskiej Szkoły oraz są uczniami klasy 9 lub klasy wyższej amerykańskiego High SchoolEgzamin jest organizowany jesienią pod patronatem Centrali Polskich Szkół Dokształcających. Egzamin POLISH LOTE odbywa się w dwóch etapach: części ustnej i części pisemnej.Uczeń po zdaniu egzaminu może uzyskać 3-6 kredytów w swojej szkole średniej.


Nowy kurs w naszej szkole - Polish as a New Language


Zapraszamy od września 2019 na nowy kurs Języka Polskiego Jako Obcego, czyli Polish as a New Language dla młodzieży bez znajomości języka polskiego. 

 

Kurs będzie odbywał się w soboty o godzinie 10 rano w półtoragodzinnych blokach lekcyjnych i będzie poświęconym rozwijaniu komunikatywnej znajomości języka polskiego polegającej na używaniu języka w różnych sytuacjach zaczerpniętych z życia codziennego. Kurs będzie rozwijał zasadnicze sprawności językowe takie jak rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie. Docelowe założenie kursu jest osiągniecie swobodnego porozumiewania się językiem polskim i przygotowanie do egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym (A1/A2) www.certyfikatpolski.pl.

 

Kurs będzie prowadzony przez wykfalifikowanego nauczyciela i będzie korzystał ze specjalnie przygotowanych materiałów dostosowanych do potrzeb nauczania języka polskiego jako obcego dla młodzieży w przedziale wiekowym od 13 do 16 lat. Koszt kursu wynosi $25 od osoby za 1 blok zajęć przez 30 sobót. Roczne czesne $750 może być opłacone w całości na początku roku szkolnego lub w 2 ratach. Rejestrację na kurs można dokonać na naszej stronie lub telefonicznie: 516 399 0565.

 

We are introducing a new course teaching Polish as a New Language starting in September 2019 for teenage students without prior knowledge of Polish.

 

The course will be held on Saturdays at 10 am in hour and a half lesson blocks and will be devoted to the development of communicative knowledge of Polish based on using the language in various situations taken from everyday life with the opportunity to learn about Polish culture, geography and history. The course will develop essential language skills such as understanding, speaking, reading and writing. The goal of the course is to achieve conversational communication skills in the Polish language and to prepare for the certificate exam in Polish as a Foreign Language at the basic level (A1/A2) www.certyfikatpolski.pl.

 

The course will be taught by a qualified native language instructor and will use materials adapted to the needs of teaching Polish as a foreign language for teenage learners between 13 and 16 years old. The cost of the course is $25 per person for each lesson block over the course of 30 Saturdays in the school year. The annual tuition of $750 can be paid at the beginning of the school year or in two installments. Registration for the course can be made on the school website or by phone at 516 399 0565. 

 
W nowym roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła będzie korzystać z innowacyjnych projektów, aby ulepszyć jakość nauki języka polskiego oraz zdobywania wiedzy o Polsce. Najnowszym przedsięwzięciem w naszej szkole jest wprowadzenie platformy e-learningowej w nauczaniu historii Polski.  

Polska Szkoła Dokształcająca

im. Ignacego Paderewskiego

319 Cedar Swamp Rd.

Glen Head, NY 11545

 

Dyrektor Szkoły:  Agata Strzelichowski

E-mail:  info@polskaszkolaglenhead.org

Tel:  516-399-0565

https://www.facebook.com/psglenhead

 

Parafia Św. Jacka

www.churchsthyacinth.com


To translate this page from Polish, please launch the site in Chrome web browser. Next, right click anywhere on the page and select translate to [Language].