Polska Szkoła Dokształcająca im. I. Paderewskiego ma na celu nauczanie języka polskiego oraz wiedzy o Polsce z zakresu historii, geografii, kultury i tradycji narodu polskiego. 

Szkoła należy do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i realizuje program nauczania dla szkół polonijnych na poziomie edukacji przedszkolnej oraz szkoły podstawowej. Szkoła wdraża innowacyjne materiały dydaktyczne w celu utrzymywania wysokiej jakości nauczania i zdobywania wiedzy.  Zapraszamy od września 2021 na  

 Zajęcia przygotowujące do Egzaminu LOTE

 

Zajęcia są prowadzone przez panią mgr Darię Mularczuk, która jest długoletnim nauczycielem w naszej szkole oraz wysoko wykwalifikowanym pedagogiem z odpowiednim doświadczeniem. Pani Daria Mularczuk ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki w Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz studia magisterskie w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Serdecznie zapraszamy nowych oraz byłych uczniów naszej szkoły do skorzystania z oferty zajęć przygotowujących do egzaminu LOTE

 

Zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia w naszej szkole przy ulicy 319 Cedar Swamp Rd. w Glen Head.

 

Kontakt w celu zapisów na zajęcia przygotowujące do egzaminu: 

przez e-mail: info@polskaszkolaglenhead.org lub telefonicznie: 516-399-0565

 

COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE IN POLISH jest egzaminem z języka polskiego do którego mogą przystąpić wszyscy uczniowie, którzy ukończyli klasę 8 Polskiej Szkoły oraz są uczniami klasy 10, 11, lub 12 amerykańskiego High SchoolEgzamin jest organizowany jesienią pod patronatem Centrali Polskich Szkół Dokształcających. Egzamin POLISH LOTE odbywa się w dwóch etapach: części ustnej i części pisemnej.Uczeń po zdaniu egzaminu może uzyskać 3-6 kredytów w swojej szkole średniej.


Język Polski Jako Obcy / Polish as a New Language


Zapraszamy od września 2021 na kontynuację kursu Języka Polskiego Jako Obcego, czyli Polish as a New Language dla młodzieży bez znajomości języka polskiego. 

 

Kurs będzie odbywał się w soboty o godzinie 10 rano w półtoragodzinnych blokach lekcyjnych i będzie poświęconym rozwijaniu komunikatywnej znajomości języka polskiego polegającej na używaniu języka w różnych sytuacjach zaczerpniętych z życia codziennego. Kurs będzie rozwijał zasadnicze sprawności językowe takie jak rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie. Docelowe założenie kursu jest osiągniecie swobodnego porozumiewania się językiem polskim i potencjalne przygotowanie do egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym (A1/A2) www.certyfikatpolski.pl.

 

Kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanego nauczyciela i wykorzystuje specjalnie przygotowane materiały dostosowane do potrzeb nauczania języka polskiego jako obcego dla młodych uczniów w przedziale wiekowym od 10 do 16 lat. Szkoła również zaprasza dorosłych studentów do skorzystania z oferty kursu. Koszt kursu wynosi $20 od osoby za 1 blok zajęć przez 30 sobót. Roczne czesne $600 może być opłacone w całości na początku roku szkolnego lub w 2 ratach. Rejestrację na kurs można dokonać na naszej stronie lub telefonicznie: 516 399 0565.

 

Starting in September 2021 we are continuing to offer the course teaching Polish as a New Language for teenage students without prior knowledge of Polish.

 

The course will be held on Saturdays at 10 am in three hour lesson blocks and will be devoted to the development of communicative knowledge of Polish based on using the language in various situations taken from everyday life with the opportunity to learn about Polish culture, geography and history. The course will develop essential language skills such as understanding, speaking, reading and writing. The goal of the course is to achieve conversational communication skills in the Polish language and to potentially prepare for the certificate exam in Polish as a Foreign Language at the basic level (A1/A2) www.certyfikatpolski.pl.

 

The course is taught by a qualified native language instructor and uses materials adapted to the needs of teaching Polish as a foreign language for young learners between 10 and 16 years old. The school also welcomes adult learners to take advantage of the course offering. The cost of the course is $20 per person for each lesson block over the course of 30 Saturdays in the school year. The annual tuition of $600 can be paid at the beginning of the school year or in two installments. Registration for the course can be made on the school website or by phone at 516 399 0565. 

 
W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła korzysta z innowacyjnych projektów, aby ulepszyć jakość nauki języka polskiego oraz zdobywania wiedzy o Polsce. Najnowszym przedsięwzięciem w naszej szkole jest wprowadzenie platformy e-learningowej w nauczaniu historii Polski.  

Polska Szkoła Dokształcająca

im. Ignacego Paderewskiego

319 Cedar Swamp Rd.

Glen Head, NY 11545

 

Dyrektor Szkoły:  Agata Strzelichowski

E-mail:  info@polskaszkolaglenhead.org

Tel:  516-399-0565

https://www.facebook.com/psglenhead

 

Parafia Św. Jacka

www.churchsthyacinth.com

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

To translate this page from Polish, please launch the site in Chrome web browser. Next, right click anywhere on the page and select translate to [Language].