Dziękujemy

 

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom za wsparcie finansowe poprzez donacje na poczet naszej szkoły. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy szkołą o najniższym czesnym wśród polskich szkół na Long Island. Mogliśmy to osiągnąć dzięki aktywnej i hojnej społeczności, która co roku wspiera naszą instytucję. Podobnie jak założyciele, którzy rozpoczęli nasz program prawie 100 lat temu, dostrzegamy wartość wspierania dwujęzycznej edukacji i polskiej kultury. Szkoła powstała w 1930 roku i została założona przez wolontariuszy, którzy mieli wizję aby stworzyć szkołę języka polskiego i wiedzy o Polsce dla dzieci polonijnych na Long Island. 

Thank You

 

Thank you to our sponsors for supporting our school program.  We are proud that we have had the lowest student tuition of any Polish school on Long Island for many decades.  We have been able to achieve this feat thanks to the active and generous community that supports our school every year.  Like those who started our program nearly 100 years ago in the town of Glen Cove, we see the value of supporting bilingual education and Polish culture. The school dates back to 1930 when it was founded by volunteers, who had the foresight to establish a polish language school for children of Polish background on Long Island. 


PODZIĘKOWANIE  DLA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO               IM. ŚWIETEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W WARSZAWIE

Polska Szkoła Dokształcająca im. I. Paderewskiego w Glen Head, NY składa serdeczne podziękowania dla Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Świetego Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie za dofinansownie zakupu sprzętu multimedialnego i komputerowego w ramach konkursu rozstrzygniętego w październiku 2023 oraz w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła” jako cześć programu „GovTech Polska” zrealizowanego w grudniu 2023. Z otrzymanego dofinansowania nasza szkoła zakupiła sprzęt multimedialny a w tym drukarkę i kopiarkę oraz skaner, wysokiej jakości laptop typu MacBook do innowacyjnych projektów edukacyjnych i obsługi naszej strony internetowej, dysk i pamięć mobilną do sprzętu komputerowego w celu bezpiecznego przechowywania dokumentów szkolnych.


Do $1,000


Anna i Zdzisław Backiel

Halina i Edward Berestecki

Sylvia i Paul Birnbaum

Anna i Bogdan Czerwonka   

Barbara i Janusz Grabarz

Marta i Robert Jakobsze

Joanna i Antoni Kowalewski  

Katarzyna i Jarrett LiBuono

Anna i John Neal

Anna i Janusz Pogorzelski

 

 

Ksiądz Proboszcz Marian Bicz


$1,000 do $5,000


Oddział w Maspeth

Kierownik Oddziału - Małgorzata Leniartek

 

Tymon Meehan 

 

Aleksandra i Scott Cragg

 Powyżej $5,000


 

 Agata i Grzegorz Strzelichowski

Polska Szkoła Dokształcająca

im. Ignacego Paderewskiego

319 Cedar Swamp Rd.

Glen Head, NY 11545

 

Dyrektor Szkoły:  Agata Strzelichowski

E-mail:  info@polskaszkolaglenhead.org

Tel:  516-399-0565

https://www.facebook.com/psglenhead

 

Parafia Św. Jacka

www.churchsthyacinth.com


To translate this page from Polish, please launch the site in Chrome web browser. Next, right click anywhere on the page and select translate to [Language].