17 listopada 2019 odbył się pisemny Egzamin LOTE (Language Other Than English) z Języka Polskiego. Nasz długoletni i wzorowy uczeń Alexander Piaścik brał udział w tej części egzaminu, po zdaniu egzaminu ustnego na 100%. Życzymy Alexandrowi osiągnięcia bardzo dobrych wyników z egzaminu pisemnego. Dziękujemy Pani mgr Darii Mularczuk – naszej długoletniej nauczycielce - za duży wkład pracy w przygotowanie Alexandra do egzaminu. Nasza szkolna społeczność trzyma kciuki za dobre wyniki Alexandra!  

COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE IN POLISH jest egzaminem z języka polskiego do którego mogą przystąpić wszyscy uczniowie, którzy ukończyli klasę 8 Polskiej Szkoły oraz są uczniami klasy 9 lub klasy wyższej amerykańskiego High School. Egzamin jest organizowany co roku jesienią pod patronatem Centrali Polskich Szkół Dokształcających. Egzamin POLISH LOTE odbywa się w dwóch etapach: części ustnej i części pisemnej. Uczeń po zdaniu egzaminu może uzyskać 3-6 kredytów w swojej szkole średniej. W dniu 17 listopada 2019 do egzaminu LOTE przystąpiło 510 uczniów w czterech ośrodkach: Long Island, NY, CT, NJ. 

***

Chcielibyśmy pogratulować naszemu uczniowi Alexandrowi Piaścik za bardzo dobry rezultat egzaminu Polish LOTE. Alexander otrzymał 96 punktów na 100 możliwych z egzaminu pisemnego oraz 100% na egzaminie ustnym we wcześniejszym terminie.

 

Dziękujemy Pani mgr Darii Mularczuk za pomoc i solidne przygotowanie Alexandra do egzaminu. 


Polska Szkoła Dokształcająca

im. Ignacego Paderewskiego

319 Cedar Swamp Rd.

Glen Head, NY 11545

 

Dyrektor Szkoły:  Agata Strzelichowski

E-mail:  info@polskaszkolaglenhead.org

Tel:  516-399-0565

https://www.facebook.com/psglenhead

 

Parafia Św. Jacka

www.churchsthyacinth.com


To translate this page from Polish, please launch the site in Chrome web browser. Next, right click anywhere on the page and select translate to [Language].