Evelina Backiel

Nauczycielka najmłodszej grupy (przedszkole i zerówka)

 

Ukończyła naszą szkołę i od wielu lat pomagała jako wolontariusz i asystentka nauczyciela. Obecnie studiuje w Hofstra University na kierunku zdrowie i medycyna zapobiegawcza. Posiada certyfikat i uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy (CPR i AED) na zaawansowanym stopniu dla dzieci i osób dorosłych wydany przez American College of Emergency Physicians – Emergency Care and Safety Institute. Ukończyła również szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi. Ma duże osiągnięcia muzyczne i wspaniały głos, który uświetnia wszelkie polonijne uroczystości. Została również wybrana Miss Polonii Glen Cove w roku 2016. 

Izabela Jagustyn

Nauczycielka najmłodszej grupy (przedszkole i zerówka)  

 

Ukończyła naszą szkołę i od wielu lat udzielała się jako wolontariusz w lokalnej polonijnej społeczności oraz w naszej szkole jako asystentka nauczyciela. Od lat jest zaangażowana w pracę z dziećmi i obecnie kończy studia magisterskie na kierunku terapia kreatywna w Hofstra University. Ukończyła również szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi. Współpracuje z zespołem muzycznym Nos Te Domine, z którym brała udział jako wokalistka w wielu lokalnych i polonijnych uroczystościach. Została również wybrana Miss Polonii Glen Cove w roku 2017. 

Anna Neal

Nauczycielka Klasy 1 

 

Studiowała w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Podczas okresu studiów uczestniczyła w praktykach studenckich w szkole jako nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne oraz terapię pedagogiczną w świetlicach socjoterapeutycznych. W naszej szkole udzielała się wcześniej jako rodzic klasowy z dużym zaangażowaniem w inicjowanie nowych i ciekawych projektów dla uczniów. Ukończyła również szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi. W naszej szkole uczy od 2019 roku. 

Milena Strzeszewska

Nauczycielka Klasy 3

 

Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Wydziale Pedagogicznym w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i otrzymała tytuł zawodowy magistra. Na potrzeby szkoły ukończyła kurs nauczania dzieci polonijnych języka polskiego jako obcego na poziomie A0/A1 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Ukończyła również szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi. Posiada certyfikat i kompetencje udzielania pierwszej pomocy (First Aid, CPR i AED) dla dzieci i osób dorosłych wydany przez American Red Cross. W naszej szkole uczy od 2019 roku. 

Maria Klusek

Nauczycielka Klasy 5 

 

Ukończyła Studium Nauczycielskie w Szczytnie, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie na kierunku nauczanie wczesnoszkolne i uzyskała tytuł magistra pedagogiki. Ukończyła Studia Podyplomowe w Olsztyńskiej Szkole Wyższej o kierunku: praca z uczniem zdolnym oraz Studium Językowe w Olsztyńskiej Szkole Wyższej o kierunku nauczanie języka angielskiego w klasach 1-3. Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany.  Staż pracy w Polsce - 16 lat. W naszej szkole uczy od 2002 roku. Na potrzeby szkoły ukończyła szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi.

Daria Mularczuk

Nauczycielka Klasy 7 i LOTE 

 

Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki (specjalność profilaktyka społeczna i resocjalizacja) i otrzymała dyplom honorowy z wyróżnieniem w Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Następnie ukończyła studia magisterskie w zakresie filologii polskiej w specjalizacji nauczycielskiej (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza) na Uniwersytecie Warszawskim. Równolegle doskonaliła się na studiach podyplomowych: Polityka i zarządzanie oświatą na Uniwersytecie Warszawskim, Edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną w Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Edukacja dla bezpieczeństwa w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Staż pracy w Polsce: 8 lat, stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. Ukończyła również szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi. Posiada certyfikat i kompetencje udzielania pierwszej pomocy (First Aid, CPR i AED) dla dzieci i osób dorosłych wydany przez American Red Cross.  W naszej szkole pracuje od 2015 roku.

Agata Strzelichowski

Nauczycielka Kursu Polish as a New Language

 

Posiada przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do wykonywania zawodu nauczycielskiego uzyskane na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku germanistyka i otrzymała tytuł zawodowy magistra. Doświadczenie w nauczaniu języka obcego zdobyła w państwowej szkole muzycznej stopnia podstawowego i licealnego im. Karola Szymanowskiego w Warszawie oraz w prywatnych ośrodkach nauczania języków obcych w Polsce. Odbyła również szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi oraz ukończyła kursy nauczania języka polskiego w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) i w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Polska Szkoła Dokształcająca

im. Ignacego Paderewskiego

319 Cedar Swamp Rd.

Glen Head, NY 11545

 

Dyrektor Szkoły:  Agata Strzelichowski

E-mail:  info@polskaszkolaglenhead.org

Tel:  516-399-0565

https://www.facebook.com/psglenhead

 

Parafia Św. Jacka

www.churchsthyacinth.com


To translate this page from Polish, please launch the site in Chrome web browser. Next, right click anywhere on the page and select translate to [Language].