Agata Strzelichowski

Nauczycielka najmłodszej grupy (przedszkole i zerówka)

 

Związana z naszą szkołą od ośmiu lat. Posiada przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do wykonywania zawodu nauczycielskiego uzyskane na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła studia na kierunku germanistyka i otrzymała tytuł zawodowy magistra. Doświadczenie w nauczaniu języka obcego zdobyła w państwowej szkole muzycznej stopnia podstawowego i licealnego imienia Karola Szymanowskiego w Warszawie oraz w prywatnych ośrodkach nauczania języków obcych w Polsce. Odbyła kursy nauczania dzieci polonijnych języka polskiego w Polonijnym Centrum Nauczycielskim Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) oraz w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Odbyła również szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi. Posiada kompetencje i certyfikat udzielania pierwszej pomocy (First Aid, CPR i AED) dla dzieci i osób dorosłych wydany przez American Red Cross.

Ewa Orłowski

Nauczycielka najmłodszej grupy (przedszkole i zerówka)

 

Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach z tytułem magistra na wydziale Prawa i Administracji. Jest związana z naszą szkołą od wielu lat. W poprzednich latach udzielała się aktywnie w organizowanie kreatywnych zabaw edukacyjnych i atrakcji dla uczniów naszej szkoły oraz w Komitecie Rodzicielskim. W pracy z dziećmi skupia się na doskonaleniu sprawności językowych poprzez projekty plastyczne, innowacyjne gry i zabawy ruchowe. 

Edyta Kwiatkowska

Nauczycielka klasy 1

 

Ukończyła psychologię z tytułem magistra na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od tego czasu pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi jako psycholog, terapeuta i konsultant rodzinny wspierając osoby, które doświadczają różnych trudności życiowych i potrzebują pomocy psychologicznej. Ukończyła szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci, kurs szkoleniowy w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, szkolenie z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu. Ma doświadczenie jako terapeuta zajęciowy oraz asystent nauczyciela w polskim przedszkolu. Dodatkowo jest współzałożycielką Linguati czyli wypożyczalni polskich książek dla dzieci na terenie USA.

Urszula Pinto

Nauczycielka Klasy 3 

 

Ukończyła Medyczne Studium w Łodzi. Studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiada kwalifikacje jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz instruktor gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży. Jest nauczycielem mianowanym z 12-letnim stażem pracy w polskiej szkole podstawowej w Łodzi. Odbyła szkolenie z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii dziecięcej. Ma doświadczenie w nauczaniu uczniów na poziomie wczesnoszkolnym oraz szkoły podstawowej. Była wychowawczynią i nauczycielką w wielu ośrodkach kolonijnych. Ma świetny kontakt z dziećmi i młodzieżą. Na swoim koncie ma wygrany konkurs w szkole podstawowej na najlepszego nauczyciela „fair-play”. 

Milena Strzeszewska

Nauczycielka Klasy 5

 

Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Wydziale Pedagogicznym w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i otrzymała tytuł zawodowy magistra. Na potrzeby szkoły ukończyła kurs nauczania dzieci polonijnych języka polskiego jako obcego na poziomie A0/A1 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Ukończyła również szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi. Posiada certyfikat i kompetencje udzielania pierwszej pomocy (First Aid, CPR i AED) dla dzieci i osób dorosłych wydany przez American Red Cross. W naszej szkole uczy od 2019 roku. 

Małgorzata Mitchell

Nauczycielka Klasy 7

 

Małgorzata Mitchell ukończyła Uniwersytet Warszawski z tytułem Licencjonowanego Nauczyciela Języka Angielskiego, oraz z tytułem Magistra Amerykanistyki. W Nowym Jorku ukończyła również studia na The City College of New York z tytułem Magistra TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages). Na Long Island uczyła ESL (English as a Second Language) w Stony Brook University, a od 2014 roku pracuje w szkole publicznej na Long Island ucząc English 11 i ENL.

Maria Klusek

Nauczycielka zajęć przygotowawczych do World Language Comprehensive Exam in Polish

 

Ukończyła Studium Nauczycielskie w Szczytnie, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie na kierunku nauczanie wczesnoszkolne i uzyskała tytuł magistra pedagogiki. Ukończyła Studia Podyplomowe w Olsztyńskiej Szkole Wyższej o kierunku: praca z uczniem zdolnym oraz Studium Językowe w Olsztyńskiej Szkole Wyższej o kierunku nauczanie języka angielskiego w klasach 1-3. Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany.  Staż pracy w Polsce - 16 lat. W naszej szkole uczy od 2002 roku. Na potrzeby szkoły ukończyła szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi.

Darek Rydzewski

Nauczyciel Kursu Polish as a New Language

 

Otrzymał dyplom magistra na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz ukończył Studium Pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Białymstoku przygotowujące do nauczania poczatkującego i indywidulnego. Jest nauczycielem mianowanym i posiada kilkuletnie doświadczenie jako nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych i Zawodowych w Grajewie. W Stanach Zjednoczonych studiował język angielski w Polish-English Greenpoint Institut oraz na Columbia University. Odbył kursy zabezpieczenia i prewencji przeciwpożarowej w placówkach szkolnych oraz posiada Nowojorski certyfikat i kwalifikacje jako Fire and Life Safety Director. Posiada również kompetencje udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przeprowadzenia CPR. Na potrzeby szkoły ukończył kurs doskonalący w wymiarze 50 godzin z zakresu nauczania języka polskiego jako drugiego w Polonijnym Centrum Nauczycielskim Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). 

Polska Szkoła Dokształcająca

im. Ignacego Paderewskiego

319 Cedar Swamp Rd.

Glen Head, NY 11545

 

Dyrektor Szkoły:  Agata Strzelichowski

E-mail:  info@polskaszkolaglenhead.org

Tel:  516-399-0565

https://www.facebook.com/psglenhead

 

Parafia Św. Jacka

www.churchsthyacinth.com


To translate this page from Polish, please launch the site in Chrome web browser. Next, right click anywhere on the page and select translate to [Language].