Evelina Backiel

Nauczycielka najmłodszej grupy (przedszkole i zerówka)

 

Ukończyła naszą szkołę i od wielu lat pomagała jako wolontariusz, asystentka oraz nauczycielka najmłodszej grupy. Otrzymała dyplom licencjata nauk ścisłych (B.S.) w Hofstra University na kierunku zdrowie społeczności i rozpoczęła studia o specjalności pielęgniarskiej w Molloy College. Posiada certyfikat i uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy (CPR i AED) na zaawansowanym stopniu dla dzieci i osób dorosłych wydany przez American College of Emergency Physicians – Emergency Care and Safety Institute. Ukończyła również szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi. Ma duże osiągnięcia muzyczne i wspaniały głos, który uświetnia wszelkie polonijne uroczystości. Została również wybrana Miss Polonii Glen Cove w roku 2016. 

Izabela Jagustyn

Nauczycielka klasy 1

 

Ukończyła naszą szkołę i od wielu lat udzielała się jako wolontariusz w lokalnej polonijnej społeczności oraz w naszej szkole jako asystentka i nauczycielka najmłodszej grupy. Od lat jest zaangażowana w pracę z dziećmi. Ukończyła studia magisterskie i otrzymała dyplom magistra na kierunku terapia kreatywna w Hofstra University. Ukończyła również szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi. Współpracuje z zespołem muzycznym Nos Te Domine, z którym brała udział jako wokalistka w wielu lokalnych i polonijnych uroczystościach. Została również wybrana Miss Polonii Glen Cove w roku 2017. 

Urszula Pinto

Nauczycielka Klasy 3 

 

Ukończyła Medyczne Studium w Łodzi. Studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiada kwalifikacje jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz instruktor gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży. Jest nauczycielem mianowanym z 12-letnim stażem pracy w polskiej szkole podstawowej w Łodzi. Odbyła szkolenie z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii dziecięcej. Ma doświadczenie w nauczaniu uczniów na poziomie wczesnoszkolnym oraz szkoły podstawowej. Była wychowawczynią i nauczycielką w wielu ośrodkach kolonijnych. Ma świetny kontakt z dziećmi i młodzieżą. Na swoim koncie ma wygrany konkurs w szkole podstawowej na najlepszego nauczyciela „fair-play”. 

Milena Strzeszewska

Nauczycielka Klasy 5

 

Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Wydziale Pedagogicznym w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i otrzymała tytuł zawodowy magistra. Na potrzeby szkoły ukończyła kurs nauczania dzieci polonijnych języka polskiego jako obcego na poziomie A0/A1 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Ukończyła również szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi. Posiada certyfikat i kompetencje udzielania pierwszej pomocy (First Aid, CPR i AED) dla dzieci i osób dorosłych wydany przez American Red Cross. W naszej szkole uczy od 2019 roku. 

Maria Klusek

Nauczycielka Klasy 7 

 

Ukończyła Studium Nauczycielskie w Szczytnie, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie na kierunku nauczanie wczesnoszkolne i uzyskała tytuł magistra pedagogiki. Ukończyła Studia Podyplomowe w Olsztyńskiej Szkole Wyższej o kierunku: praca z uczniem zdolnym oraz Studium Językowe w Olsztyńskiej Szkole Wyższej o kierunku nauczanie języka angielskiego w klasach 1-3. Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany.  Staż pracy w Polsce - 16 lat. W naszej szkole uczy od 2002 roku. Na potrzeby szkoły ukończyła szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi.

Daria Mularczuk

Nauczycielka zajęć przygotowawczych do egzaminu LOTE 

 

Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki (specjalność profilaktyka społeczna i resocjalizacja) i otrzymała dyplom honorowy z wyróżnieniem w Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Następnie ukończyła studia magisterskie w zakresie filologii polskiej w specjalizacji nauczycielskiej (specjalność literaturoznawczo-językoznawcza) na Uniwersytecie Warszawskim. Równolegle doskonaliła się na studiach podyplomowych: Polityka i zarządzanie oświatą na Uniwersytecie Warszawskim, Edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną w Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Edukacja dla bezpieczeństwa w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Staż pracy w Polsce: 8 lat, stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy. Ukończyła również szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi. Posiada certyfikat i kompetencje udzielania pierwszej pomocy (First Aid, CPR i AED) dla dzieci i osób dorosłych wydany przez American Red Cross.  W naszej szkole pracuje od 2015 roku.

Darek Rydzewski

Nauczyciel Kursu Polish as a New Language

 

Otrzymał dyplom magistra na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz ukończył Studium Pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Białymstoku przygotowujące do nauczania poczatkującego i indywidulnego. Jest nauczycielem mianowanym i posiada kilkuletnie doświadczenie jako nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych i Zawodowych w Grajewie. W Stanach Zjednoczonych studiował język angielski w Polish-English Greenpoint Institut oraz na Columbia University. Odbył kursy zabezpieczenia i prewencji przeciwpożarowej w placówkach szkolnych oraz posiada Nowojorski certyfikat i kwalifikacje jako Fire and Life Safety Director. Posiada również kompetencje udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przeprowadzenia CPR. Na potrzeby szkoły ukończył kurs doskonalący w wymiarze 50 godzin z zakresu nauczania języka polskiego jako drugiego w Polonijnym Centrum Nauczycielskim Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). 

Polska Szkoła Dokształcająca

im. Ignacego Paderewskiego

319 Cedar Swamp Rd.

Glen Head, NY 11545

 

Dyrektor Szkoły:  Agata Strzelichowski

E-mail:  info@polskaszkolaglenhead.org

Tel:  516-399-0565

https://www.facebook.com/psglenhead

 

Parafia Św. Jacka

www.churchsthyacinth.com

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.

To translate this page from Polish, please launch the site in Chrome web browser. Next, right click anywhere on the page and select translate to [Language].