Evelina Backiel

Nauczycielka najmłodszej grupy (przedszkole i zerówka)

 

Ukończyła naszą szkołę i od wielu lat pomagała jako wolontariusz, asystentka oraz nauczycielka najmłodszej grupy. Otrzymała dyplom licencjata nauk ścisłych (B.S.) w Hofstra University na kierunku zdrowie społeczności i rozpoczęła studia o specjalności pielęgniarskiej w Molloy College. Posiada certyfikat i uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy (CPR i AED) na zaawansowanym stopniu dla dzieci i osób dorosłych wydany przez American College of Emergency Physicians – Emergency Care and Safety Institute. Ukończyła również szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi. Ma duże osiągnięcia muzyczne i wspaniały głos, który uświetnia wszelkie polonijne uroczystości. Została również wybrana Miss Polonii Glen Cove w roku 2016. 

Edyta Kwiatkowska

Nauczycielka klasy 2

 

Ukończyła psychologię z tytułem magistra na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od tego czasu pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi jako psycholog, terapeuta i konsultant rodzinny wspierając osoby, które doświadczają różnych trudności życiowych i potrzebują pomocy psychologicznej. Ukończyła szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci, kurs szkoleniowy w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, szkolenie z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu. Ma doświadczenie jako terapeuta zajęciowy oraz asystent nauczyciela w polskim przedszkolu. Dodatkowo jest współzałożycielką Linguati czyli wypożyczalni polskich książek dla dzieci na terenie USA.

Urszula Pinto

Nauczycielka Klasy 4 

 

Ukończyła Medyczne Studium w Łodzi. Studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiada kwalifikacje jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz instruktor gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży. Jest nauczycielem mianowanym z 12-letnim stażem pracy w polskiej szkole podstawowej w Łodzi. Odbyła szkolenie z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii dziecięcej. Ma doświadczenie w nauczaniu uczniów na poziomie wczesnoszkolnym oraz szkoły podstawowej. Była wychowawczynią i nauczycielką w wielu ośrodkach kolonijnych. Ma świetny kontakt z dziećmi i młodzieżą. Na swoim koncie ma wygrany konkurs w szkole podstawowej na najlepszego nauczyciela „fair-play”. 

Milena Strzeszewska

Nauczycielka Klasy 6

 

Ukończyła studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Wydziale Pedagogicznym w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i otrzymała tytuł zawodowy magistra. Na potrzeby szkoły ukończyła kurs nauczania dzieci polonijnych języka polskiego jako obcego na poziomie A0/A1 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Ukończyła również szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi. Posiada certyfikat i kompetencje udzielania pierwszej pomocy (First Aid, CPR i AED) dla dzieci i osób dorosłych wydany przez American Red Cross. W naszej szkole uczy od 2019 roku. 

Maria Klusek

Nauczycielka Klasy 8 i zajęć przygotowawczych do World Language Comprehensive Exam in Polish

 

Ukończyła Studium Nauczycielskie w Szczytnie, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie na kierunku nauczanie wczesnoszkolne i uzyskała tytuł magistra pedagogiki. Ukończyła Studia Podyplomowe w Olsztyńskiej Szkole Wyższej o kierunku: praca z uczniem zdolnym oraz Studium Językowe w Olsztyńskiej Szkole Wyższej o kierunku nauczanie języka angielskiego w klasach 1-3. Stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany.  Staż pracy w Polsce - 16 lat. W naszej szkole uczy od 2002 roku. Na potrzeby szkoły ukończyła szkolenie Virtus dla osób przebywających z dziećmi.

Darek Rydzewski

Nauczyciel Kursu Polish as a New Language

 

Otrzymał dyplom magistra na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz ukończył Studium Pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Białymstoku przygotowujące do nauczania poczatkującego i indywidulnego. Jest nauczycielem mianowanym i posiada kilkuletnie doświadczenie jako nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych i Zawodowych w Grajewie. W Stanach Zjednoczonych studiował język angielski w Polish-English Greenpoint Institut oraz na Columbia University. Odbył kursy zabezpieczenia i prewencji przeciwpożarowej w placówkach szkolnych oraz posiada Nowojorski certyfikat i kwalifikacje jako Fire and Life Safety Director. Posiada również kompetencje udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przeprowadzenia CPR. Na potrzeby szkoły ukończył kurs doskonalący w wymiarze 50 godzin z zakresu nauczania języka polskiego jako drugiego w Polonijnym Centrum Nauczycielskim Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). 

Polska Szkoła Dokształcająca

im. Ignacego Paderewskiego

319 Cedar Swamp Rd.

Glen Head, NY 11545

 

Dyrektor Szkoły:  Agata Strzelichowski

E-mail:  info@polskaszkolaglenhead.org

Tel:  516-399-0565

https://www.facebook.com/psglenhead

 

Parafia Św. Jacka

www.churchsthyacinth.com


To translate this page from Polish, please launch the site in Chrome web browser. Next, right click anywhere on the page and select translate to [Language].