Polska Szkoła Dokształcająca

im. Ignacego Paderewskiego